Categories
Artikler

Hva er pseudotvillinger?

Pseudotvillinger er et begrep mange har hørt, men kanskje ikke alle vet definisjonen av. Betydningen og definisjonen av pseudotvillinger er når to søsken er født med et mellomrom på 18 måneder eller mindre. De er altså ikke tvillinger – men to søsken som er veldig tett i alder. 

Erfaringen med pseudotvillinger kan være både slitsomt, men også veldig givende. For hva kan du forvente?

Hva er pseudotvillingers psykologi?

Det har blitt gjort en del forskning rundt pseudotvillingers psykologi. De er tett i alder, og sammensetningen av kjønn kan være avgjørende for søskenforholdet. Gutt og jente, hvor gutten er eldst, omtales som den mest utfordrende kombinasjonen. Jenter utvikles raskere, og kan dermed innta en storesøsterrolle. Jente og gutt, hvor jenta er eldst og utvikles raskere anses som mindre utfordrende, da aldersforskjellen virker større enn den er. 

Når pseudotvillingene har samme kjønn preges forholdet av mye konkurranse, hvor det ofte er mer fysisk og synlig med gutter, mens mer usynlig hos jentene. Det kan bli mye konflikter og konkurranser – men også nære forhold og bestevennrelasjoner. Man bør kanskje være mer obs på at de skal ha egne interesser og bli behandlet som individer.

Går det fint med pseudotvillinger og fødsel?

Mange bekymrer seg for to så tette fødsler med pseudotvillinger. En ting er at fødselen i seg selv er hard, spesielt hvis man har utført keisersnitt på første barn. Det er derfor lurt å rådføre seg med legen. Barseltiden for pseudotvillinger kommer også veldig tett på hverandre, og mange opplever en utfordring med å gi begge barn den oppmerksomheten og oppfølgingen de trenger. 

Men det er viktig å huske at pseudotvillinger ikke er uvanlig, og de kommer til å ha glede av hverandre gjennom hele livet – til tross for noe frustrasjon blant både foreldre og søsken. To søsken i så tett alder vil følge hverandre, og ha et helt unikt forhold gjennom oppveksten sin.