Categories
Artikler

Språket: Når begynner barnet å snakke?

Visste du at barnets språkutvikling begynner allerede fra barnet er helt nyfødt? Selv om det kan ta tid før barnet ditt sier sitt første ord, har det nok begynt å utvikle språket lenge før dette. Men når begynner barnet egentlig å snakke? Allerede fra 6 måneder vil mange begynne å høre lyder og ord fra barnet – men veien derfra til hele setninger er lang, men utvikles veldig raskt. 

Når er det mest vanlig at barn begynner å snakke?

Språkutviklingen hos barn er veldig individuell, og som med alt annet er det ikke noe fasitsvar på når barnet begynner å snakke. Allerede fra barnet er nyfødt hører den på deg snakke, plukker opp gjentakelser og utvikler en forståelse for ord – lenge før de selv begynner å snakke. Allerede fra de er rundt 6-8 måneder vil de begynne å forstå flere og flere ord, og det er derfor viktig at du som forelder setter ord på ting du gjør. 

Når barnet er rundt 6 måneder vil du oppleve babling og lyder fra barnet som imiterer prating, og enkle ord som “mamma” og “pappa” er derfor ofte noe av det første barnet vil si etterhvert. 

Men det er først fra ettårsalderen at de fleste barn vil begynne å si ord og forstå betydningen av det de sier. Det starter med enkeltord som er enkle, og etterhvert som tiden går vil de utvikle setninger. Men det er for eksempel stor forskjell på toåringer, hvor noen snakker mye, mens andre holder seg til enkeltord og armbevegelser. 

Hva kan vi gjøre for å lære barnet å snakke?

Allerede fra barnet blir født er det viktig å snakke til barnet, forklare hva ting, dyr og omgivelsene er. Sett ord på favorittleken, på mamma, pappa og andre familiemedlemmer og les barnebøker med dyr og lyder. Dette vil øke forståelsen for ord, og kan bidra til at ditt barn enklere forstår betydningen av vanlige ord rundt seg. 

Språkutviklingen tar tid, og mange barn lærer ikke uttalelser og lyder før opp i 5-6 årsalderen. Vær tålmodig og oppmuntrende, syng sanger, les bøker og snakk med barnet ditt. 

Når begynner tospråklige barn å snakke?

Tospråklige familier kan være bekymret for at barnet deres vil ha vanskeligere for å lære to språk, og at det kan gå utover språkutviklingen. Mange ønsker også at barna skal bli tospråklige. Barn er utrolig flinke til å lære, så det er faktisk lurt å lære barnet til å være tospråklig fra start. 

Mye forskning på dette viser at det å være tospråklig ikke trenger å være noe hinder for språkutviklingen. Man ser at tospråklige barn også sier sine første ord når de er rundt ett år, og at de begynner å sette sammen ord og setninger ved toårsalderen. Noen velger å snakke to språk hjemme, mens andre velger å bruke et språk hjemme og la barnet lære det andre i barnehagen. Ofte kan barnet blande sammen litt ord og uttrykk, men utviklingen skjer på samme måte som ettspråklige barn. Hold språket ved like, og barnet ditt vil ha stor glede av dette i livet.